bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Články za mesiac Október 2015

predbežené opatrenie - zákaz vstupu

Publikované 27.10.2015 v 14:11 v kategórii právo, prečítané: 327x

príklad návrhu na vydanie predbežného opatrenia za účelom zákazu vstupu do obydlia Okresný súd ........................  Navrhovateľ: .................................... Odporca:  ........................................ Návrh na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu do bytu podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP I. Navrhovateľka a odporca sú podielovými spoluvlastníkmi bytu .........poschodí bytového domu súpisného čísla ............, vchod ..........v meste ............. každý v podiele 1/2. Navrhovateľka a odporca sú rovnako podielovými spoluvlastníkmi každý v podiele ................ in na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súpisného čísla .....postaveného na pozemku parc. čísla ........... zastavené plochy a nádvoria o výmere ................, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na Správe katastra .............v Katastri nehnuteľností na LV č. .............k. ú. ............ (treba v krátkosti opísať skutkový stav spolužitia súčastnených strán) napr:   Navrhovateľka a odporca užívali spoločne uvedenú nehnuteľnosť od ............. V spoločnej domácnosti s nimi žila ich maloletá dcéra.............................. . Do ...............užívali všetci nehnuteľnosť bez výrazných problémov, pričom sa nevyhli bežným vzájomným rozporom. Manželstvo navrhovateľka a odporca neuzavreli. V priebehu roka ..............a ............sa ich vzájomný vzťah postupne zhoršoval a zo strany odporcu dochádzalo opakovane a stále častejšie k verbálnym útokom voči navrhovateľke a aj maloletej dcére. Spoločné užívanie bytu sa stávalo neznesiteľným. Odporca často užíval alkoholické nápoje a bol pod ich vplyvom. Odporca minimálnou mierou prispieval na spoločný život a starostlivosť o maloletú dcéru. Verbálne útoky sa postupne striedali aj s fyzickými napádaním zo strany odporcu voči navrhovateľke. Dlhú dobu však ani jeden z útokov nebol predmetom trestného oznámenia ani vyšetrovania zo strany polície. Situácia v rodine sa neustále menila a útoky sa stupňovali. Rozpory a agresívne správania odporcu viedli k rozhodnutiu súdu o zverení maloletej do starostlivosti matke a určení povinnosti odporcu prispievať na výživné pre maloletú. Dôkaz: .................................  Odporca od roku zostal nezamestnaný. Od tej doby sa narušenia vzťahu len stupňovali. Odporca začal výrazne požívať alkoholické nápoje a marihuanu. Prvá vážna hádka nastala v roku .........kedy odporca navrhovateľku napadol pod vplyvom alkoholu a to za prítomnosti maloletej dcéry. Odporca navrhovateľku udrel a nadával jej. Navrhovateľka bol už vtedy nútená utiecť aj s maloletou dcérou k matke aby ochránila seba a dcéru pred útokmi odporcu. Po tomto zážitku sa opakovane vracala navrhovateľa do spoločného bytu nakoľko odporca neustále menil svoje nálady a sľuboval zlepšenie vzťahov. Všetko sa však opakovalo a odporca svoje agresívne správanie nezmenil. Len sa to zhoršovalo. Navrhovateľka však nikdy situáciu neoznámila na polícii nakoľko sa bál odporcu a aj hanby. Spolužitie s odporcom však bolo neznesiteľné a navrhovateľka spolu s maloletou dcérou museli odísť zo spoločného byt k matke navrhovateľky. V súčasnej dobe je navrhovateľka nútená bývať s maloletou dcérou v podnájme nakoľko spoločný byt nie je možné užívať práve zo strachu z odporcu. Odporca v byte prebýval a aj prebýva napriek tomu, že za byt sa dlhodobo neplatia žiadne poplatky. Po odchode navrhovateľky zo spoločného bývania sa situácia s odporcom opäť zhoršila. Odporca vyhľadával spoločnosť navrhovateľky napriek jej nesúhlasu. Sledoval navrhovateľku na verejnosti aj v práci aj v mieste podnájmu. Toto opäť viedlo k fyzickému útoku zo strany odporcu, ktorý už navrhovateľka oznámila na políciu. Situácia sa však neupokojila. Odporca napádal navrhovateľku pri každej príležitosti dokonca aj priamo v práci pred svedkami kedy bol aj značne agresívny. Neustále sa navrhovateľke vyhrážal aj osobne aj prostredníctvom sms správ a aj fyzickým napádaním vždy keď navrhovateľku vysledoval. Všetko vyvrcholilo podaním opätovného trestného oznámenia na odporcu v roku ..........na základe, ktorého bolo odporcovi dňa .............vznesené obvinenie na Obvodnom oddelení PZ v ............. pre trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 127 ods. 5 Trestného zákona a prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods. 1 písm. a, písm. b), ods. 2 písm. a) s poukazom na § 127 ods. 5 Trestného zákona. Navrhovateľka je odkázaná na prebývanie v podnájme nakoľko sa obáva útoku zo strany odporcu, ktoré by nasledovali keby sa so svojou maloletou dcérou nasťahovali späť do spoločného bytu na adrese trvalého… Celý článok ›


stravovanie a športová aktivita

Publikované 27.10.2015 v 13:59 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 122x

Každý z nás už čítal nejaký odborný článok, ktorý opisoval zaručené a vedecky podložené princípy stravovania určené na chudnutie, spaľovanie, naberanie svalov, lepšiu kondíciu, naštartovanie metabolizmu a podobné fyzické prejavy nášho organizmu. Ja osobne som za doterajšiu takmer 20 ročnú prax v oblasti silového športu, kulturistiky a fitnes čítal, videl a počul toľko zaručene fungujúcich rád a názorov, že ich ani nedokážem spočítať nie to ešte aby som sa nimi dokázal efektívne riadiť. Do celého tohto balíka odborných a amatérskych poradenských služieb by som chcel prispieť aj svojim názorom zoceleným rokmi tréningu. Pracujem so skúsenosťami, ktoré som získal v juniorskom a dospelom veku. Obdobie detského, žiackeho a dorasteneckého športu podľa mňa nepatrí pod drobnohľad výživových poradcov a špecialistov. Keď športujete od 5tich rokov tak určite sa neriadite tým čo je pre Vás najlepšie, ale kŕmite sa tým čo Vám rodičia nachystajú. Výraznejšie je potrebné sa strave venovať keď dospejete a začne sa prejavovať skutočný stav Vášho metabolizmu a postupne až do dospelého veku, kedy smerujete od začiatkov k vrcholu, na ktorom sa chcete čo najdlhšie udržať. Ak začínate cvičiť a ste v pozícií človeka, ktorý nikdy neriešil svoje stravovanie, svoj metabolizmus, ani vyvážený pomer bielkovín, sacharidov a tukov, tak ste sa asi ani nikdy nezamysleli nad tým, aby ste výrazne svoju stravu upravili. S tou myšlienkou sa však pohrávate, lebo veď práve tá skutočnosť, že ste sa rozhodli športovať má smerovať k tomu, že nejakým spôsobom vylepšíte svoje fyzické predpoklady. Pri každom druhu športu existuje väčší počet metód a foriem stravovania, ktoré by mali napomôcť k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. Ja sa so svojim názorom budem venovať skupine ľudí, ktorí sa športu venujú na amatérskej úrovni, pretože aktívny športovec má vo svojom okolí niekoho, kto mu stravovanie upraví. Minimálne má trénera, ktorý ho nasmeruje a urči mu prísny režim fungovania. Vy ostatní ste však odkázaní sami na seba a práve na tie rôzne odborné a laické články ohľadom stravovania. Články a tvrdenia o zaručene fungujúcich diétach nás zahlcujú a nevieme, čo z nich si máme vybrať. Ak sa chcete vyhnúť sklamaniam tak sa nikdy neupriamte na komerčné diéty a hlavne úpravu stravy nepovažujte za diétu ale bežnú súčasť Vášho života. Ak budete nad každou úpravou stravy uvažovať ako nad diétou, ktorá je len vsuvka do Vášho zabehnutého života, tak ste popredu odsúdený na zlyhanie, lebo podvedome budete túžiť po tom, aby diéta už skončila a aby ste mohli začať normálne jesť. Osobne som sa stretol s viacerými možnosťami úpravami stravovania a aj som ich sám niekoľko vyskúšal. V poslednom čase ma však asi najviac zaskočili príbehy o super športovcoch, ktorí sa v živote nedotkli zakázaných látok, ani iných doplnkov stravy, cvičiacich väčšinou len s vlastnou váhou tela, ktorí sa prezentujú dokonale vyrysovanými telami, tvrdými a žilnatými svalmi a predvádzajú silové kúsky, na ktoré aj trénovaný športovec potrebuje niekoľko rokov. Sú to moderní atléti, ktorí preferujú minimalistický systém stravovania a tvrdia, že napriek ťažkým a kondične náročným tréningom dokážu fungovať výhradne na slanine a masle a nejakej tej zelenine a kvalitnom červenom mäse, pričom všetky potraviny musia byť samozrejme zo zaručene domácich podmienok, lebo inak to nemá ani zmysel. Odmietajú komerčné potraviny z bežných obchodov, kde nakupuje väčšina ľudí a tvrdia, že ak budete jesť takéto krmivo tak si viac uškodíte ako pomôžete. Znie to dobre, veď kto by nechcel mať k dispozícií výhradne domáce produkty, domáci chov, domáce maslo a iné potraviny zaručene bez konzervačných látok a plné výživných látok bez náznaku chemickej úpravy? Aj ja by som to bral. Nuž ale treba sa na to pozrieť reálne a priznať, že väčšina z nás jednoducho nakupuje potraviny v supermarkete a úlohu pri zostavovaní jedálnička hrá predovšetkým cena a rozpočet, z ktorým môžeme hospodáriť. Nedávnom som čítal článok, v ktorom nemenovaný super športovec popisoval svoj jedálničiek. Vyzdvihoval význam a nutričnú hodnotu masla a slaniny ako keby nič iné nejedol. A podľa toho čo som čítal tak asi maslo zajedá slaninou, mäso zajedá uhorkou, ktorú si práve odtrhol zo záhonu a mlieko pije priamo z kravského vemena. Každý, kto prešiel nejakou športovou kariérou a venoval sa aktívne nejakému športu tak vie, že je to na hrane s realitou. Takéto stravovanie, ktoré vychádza zo systému paleo diéty má síce svoj význam, ale je to veľmi individuálne. Preto sa mi len ťažko verím tvrdeniam, že niekto funguje len na slanine a masle a… Celý článok ›


návrh na Platobný rozkaz

Publikované 19.10.2015 v 14:41 v kategórii právo, prečítané: 230x

jednoduchý vzor civilného návrhu na vydanie platobného rozkazu v prípade existencie dlhu z pôžičky medzi fyzickými osobami Okresný súd ........................  Navrhovateľ:  ...............................   Odporca : .........................................  Návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie ........................€. Navrhovateľ dňa .....................uzatvoril s odporcom zmluvu o pôžičke na sumu  ....... €, ktorá bola vyplatená v deň podpisu zmluvy v meste ..............., (možno uviesť aj presné miesto). Odporca prevzal osobne dlžnú sumu pri podpise predmetnej zmluvy. Odporca sa zaviazal uhradiť dlh do dňa ...................... Napriek ustanoveniam o úroku obsiahnutých v zmluve, nebol tento nijakým spôsobom navrhovateľom upravený ani určený v presnej výške. Odporca do dňa ..............nevyplatil navrhovateľovi žiadnu časť z požičanej sumy ani odporcovi nevyplácal žiadne úroky, ktoré by plynuli z podpísanej zmluvy o pôžičke. Po márnom uplynutí lehoty splatnosti dlhu nemal odporca žiadny záujem na vrátení dlhu a nijakým spôsobom navrhovateľa nekontaktoval aby dohodol prípadné podmienky uspokojenia vzniknutej pohľadávky. Odporca dňa ......................prevzal výzvu na vrátenie dlžnej sumy vo výške ............ €, bez určenia úrokov z omeškania. Napriek tomu si svoju povinnosť splatenia pohľadávky voči navrhovateľovi nesplnil a nevyužil ani inú zákonnú možnosť, ktorá by viedla k uhradeniu dlhu. Dôkaz: Zmluva o pôžičke zo dňa ..................... Potvrdenie o výbere z bankového účtu zo dňa ............../alebo iné potvrdenie, alebo žiadne Výzva na uhradenie dlžnej sumy Potvrdenie o doručení výzvy Slovenskou poštou a. s. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby Okresný súd v ................v zmysle § 172 a nasl. O. s. p. vydal nasledovný p l a t o b n ý    r o z k a z Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu sumu vo výške .............. €, na    č. účtu ............................., prípadne osobne k rukám navrhovateľa.   .............................   Celý článok ›


vyporiadanie BSM po rozvode

Publikované 19.10.2015 v 14:27 v kategórii právo, prečítané: 1541x

jednoduchý vzor dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov Zmluvné strany 1. ....................................................... a 2. .......................................................... sa dohodli na tomto znení dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ustanovenia § 149 a ustanovenia § 149a Občianskeho zákonníka I. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov............mená.....................zaniklo rozsudkom Okresného súdu v ............... , sp. zn.: ..................zo dňa.............., právoplatného dňa.......................o rozvode manželstva. II. Doleuvedenú nehnuteľnosť účastníci tejto dohody nadobudli počas trvania manželstva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pred zrušením ich BSM súdom, ..............titul nadobudnutia....... III. ........mená účastníkov......................... uzatvárajú v zmysle § 149a zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, túto dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnosti: - byt č. ..., na ..... poschodí obytného domu, vchod. č. ....., súp. č........., orient. č. ....., v ..................... - spoluvlastnícky podiel .........veľkosť podielu....na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu k.ú. ............. , zapísané na LV č............, na Katastrálnom úrade..........., Správa katastra.............., v podiele 1/1, Byt č. .........sa nachádza na ....................poschodí obytného domu. Ide sa o X-izbový byt s príslušenstvom, ktorým je : (príklad - chodba, kuchynský kút, kúpeľňa, WC, komora, o celkovej výmere bytu vrátane príslušenstva 60,68m2. Pivnica č. 39 o výmere 1,90m2). Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne bytové prípojky. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a zariadení obytného domu. Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, chodby, zádverie, obvodové múry, vchody, schodište. Spoločnými zariadeniami domu sú:bicykláreň, kočikáreň, 3x plynomerne, čistiaca miestnosť, plynová kotolňa, výťah, spoločná televízna anténa, blezkozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplnonosné a telefónne prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. IV. Na hore opísaných nehnuteľnostiach viaznu ťarchy vedené na Katastrálnom úrade ..........., Správa katastra ...........pod sp. zn.: Uvedie sa zoznam ..prípadne, že na nehnuteľnosti neviazne žiadna ťarcha.  .......mená účastníkov...................sa dohodli, že výlučným vlastníkom horeuvedenej nehnuteľností bude ........meno................v podiele 1/1. V. Správu obytného domu zabezpečuje správca, a to na základe zmluvy o výkone správy. .........meno........... prehlasuje, že pristupuje k tejto zmluve. VI. ...meno..... nadobúda z bezpodielového spoluvlastníctva manželov do výlučného vlastníctva: .....presný opis hnuteľných vecí (najčastejšie je to auto atd......)  VII. Zmluvné strany sa dohodli, že ...............meno..... pri podpise tejto dohody v rámci celkového vyporiadania zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva vyplatí .........meno.... sumu...... Dokladom o vyplatený sumy bude osvedčený podpis.....meno....na tejto dohode. VIII. Účastníci sa dohodli, že týmto sú vyporiadané všetky práva a povinnosti vyplývajúce z ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a tiež z pohľadávok a záväzkov vzniknutých počas trvania ich manželstva, a že žiadne ďalšie nároky z tohto titulu voči sebe nemajú.  IX. Strany sa dohodli, že táto dohoda je platná a účinná dňom jej podpísania oboma Stranami. Vecnoprávne účinky tejto zmluvy nastanú právoplatnosťou rozhodnutia Správy katastra .............o povolení vkladu vlastníckeho práva k hore uvedeným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností .Dňom uzavretia tejto dohody sú Strany svojimi prejavmi vôle viazané. Strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Strany prehlasujú, že táto dohoda nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si dohodu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. Táto dohoda ako i jej prílohy môže byť doplnená a zmenená len písomným dodatkom podpísaným oboma Stranami. V ...mesto.....deň.... ….........................................… Celý článok ›


zrušenie výživného k plnoletému dieťaťu

Publikované 06.10.2015 v 15:14 v kategórii právo, prečítané: 1567x

jednoduchý vzor návrhu na zrušenie výživného v prípade ak dieťa získalo schopnosť samo sa živiť Okresný súd .................. Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu navrhovateľ:............................... bytom Trenčín,........................., štátne občianstvo SR odporca:  ............................, (odporcom je dieťa, ku ktorému bola určená vyživovacia povinnosť bytom .........................., štátne občianstvo SR Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov. I. Vyživovacia povinnosť k odporcovi bola naposledy stanovená rozsudkom Okresného súdu ............., č. k. .................. V tom čase maloletý odporca bol týmto rozsudkom zverený do osobnej starostlivosti matky a ja som bol zaviazaný platiť na maloletého výživné vo výške..................€ mesačne. Dôkaz: Spis Okresného súdu .............. sp. zn. ................. II. Odporca dňa ....................maturitnou skúškou ukončil štúdium na ...................škole, ...................... V období od ................Do ...............pracoval v spoločnosti ..................kde bol v skúšobnej dobe prepustený a v súčasnosti je evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v ............. ako uchádzač o zamestnanie. Odporca si aktívne hľadá zamestnanie a neplánuje ďalej študovať na vysokej škole. Dôkazy: Potvrdenie o ukončení štúdia Výsluch odporcu Potvrdenie zo spoločnosti ................. III. Vzhľadom k vyššie uvedenému som toho názoru, že odporca je schopný samostatne sa živiť a moja vyživovacia povinnosť k nemu zanikla. Odporca sa po ukončení štúdia na strenej škole sám zamestnal a mal záujem samostatne sa živiť. Ukončením štúdia získal odporca dostatočné predpoklady na získanie zamestnania čo preukázal aj okamžitým nástupom do práce. Odporca sa aktívne orientuje na trhu práce a neustále sa zapája do procesu získania stáleho zamestnania za účelom pravidelného príjmu. Jeho schopnosť samostatne sa živiť je teda nepochybná a odporca sám už nie je odkázaný na súdom určené výživné. Preto navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento rozsudok: Súd zrušuje vyživovaciu povinnosť navrhovateľa k odporcovi určenú rozsudkom Okresného súdu ...............č. k. .................. V ................... , dňa .............................                                                       ............................................                                                                                                                             (navrhovateľ) Celý článok ›


zmena je dobrá 2

Publikované 06.10.2015 v 15:07 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 100x

ZMENA JE DOBRÁ – RADY PRE POKROČILÝCH 2. V minulom článku pre pokročilých som upozornil na neblahé účinky stereotypu v tréningovom procese, ktorý môže spôsobiť stagnáciu rozvoja svalového aparátu a tým priamo vyvolať aj subjektívne pocity nevôle k vlastným schopnostiam. Za pokročilého som označil cvičenca alebo osobu, ktorá sa vybranej športovej činnosti venuje minimálne rok bez väčšej prestávky. Nie je to nezlomná definícia, ale sami môžete zhodnotiť či sa po roku radíte k pokročilým cvičencom alebo nie. Samozrejme stále píšem o cvičení vo fitku ako primárnom mieste výkonu športovej činnosti. V článkoch sa nevenujem súťažným športom ani spôsobu cvičenia, ktorý ma človeka pripraviť na pódia alebo areály, kde ho budú hodnoť a posudzovať rozhodcovia a diváci. V takom svete rozhodne nebudete po jednom roku zaradený medzi pokročilých športovcov. V bežnom fitnescentre však cvičíte sami pre seba a Vaši cieľom nie sú medaily, ale Váš osobný pocit fyzickej a psychickej pohody. A preto môžete už po roku tvrdiť, že patríte medzi pokročilých aj keď samozrejme ešte stále nie ku skúseným cvičencom. Viac krát som sa stretol so samozvanými trénermi, ktorý vo fitkách napomínali druhých, alebo dokonca sami viedli osobné tréningy hoci sa cvičeniu samotnému venovali ani nie pol roka. Každý začiatočník sa môže sám zorientovať v možnostiach, spôsoboch, princípoch, metódach a foriem cvikov, ktoré možno vykonávať v prostredí fitka a každý taký samozvaný tréner ho môže skôr znechutiť a nasmerovať ho k nesprávnym návykom, miesto toho aby v ňom prebudil dlhodobý záujem o športovanie. Preto aj keď sa cítite ako pokročilý cvičenec, neschyľujte sa k tomu, že budete usmerňovať výrazným spôsobom iných. Jasné, že môžete pomôcť a poradiť, ale neposkytujte dlhodobo záväzné poradenstvo vo fitku. Zamerajte sa na to aby ste zdokonalili prístup vo svojom tréningu a každým ďalším zlepšením sa posuniete bližšie k svojim cieľom a ku celkovej spokojnosti. Zmeny v tréningu pokročilého cvičenca sú veľmi dobrým prínosom a dokážu Vás posunúť do úplne inej výkonnostnej roviny. Zmeny v tréningu sú výraznou metódou aj v tréningu skúsených športovcov, ktorí ich vedia cielene využiť vo svoj prospech. A presne to môže zmena v tréningu priniesť aj Vám, ktorí už športujete pravidelne a cítite, že by ste sa chceli a mohli posunúť ďalej. Pre pokročilého cvičenca, ktorý úspešne prekonal nástrahy a príkoria začiatkov svojej športovej aktivity, nie je vhodné zostávať na jednom mieste a spoliehať sa nato, že stačí len chodiť do fitka a cvičiť proste len to čo vždy a to na čo je zvyknutý, s čím už nemá žiaden problém. Zvládnutie cvikov, strojov, činiek je síce potrebné na rozvíjanie a sledovanie vytýčených cieľov, ale ich stereotypné a slepé opakovanie nemá pre pokročilého cvičenca ten správny význam. Ako som už spomenul v inom článku tak aj udržanie zaužívaných a osvedčených tréningových splitov, metód, foriem a postupov má svoje miesto v živote športovca. Vyžaduje si to však skúsenosti, ktoré zaručia, že tréning, ktorý má dlhodobo rovnakú postupnosť, sa zmení určitými úpravami tak, že každý deň prinesie inú zaťaž. Na zmenu nie potrebné prekopať od základov formu tréningu a cvičenia. Pri začiatkoch však odporúčam pokročilým (nie skúseným) cvičencom aby sa nebáli aj úplnej zmeny, ktorá obráti ich doterajší spôsob cvičenia hore nohami. Mojim cieľom je priblížiť Vám niektoré formy tréningov, ktoré môžete využiť za účelom zmeny tak, aby ste čo najviac z tréningu vyťažili a aby ste stimulovali svalstvo, organizmus a metabolizmus k výkonom, ktoré by ste pri bežnom stereotypnom cvičení nikdy nedosiahli. V minulom článku o zmenách som spomenul niekoľko druhov tréningov, ktoré je možné využiť. Ponúknem vám preto vzorové formy, ktoré nepredstavujú striktný predpis, ale môžu sa pre Vás stať motiváciou v prípade ak sami neviete ako v tréningu pokračovať. Kým začneme tak ešte jedna rada. Nesnažte sa cvičiť a trénovať podľa tréningov profesionálov, ktoré prinášajú komerčné časopisy, média a internet. Sú to tréningy prispôsobené na ľudí, ktorí sa vymykajú bežným štandardom. Možno sa nimi inšpirovať, ale postupovať krok za krokom podľa návodu a vzoru tréningu od Mr. Olympia, vám moc radosti neprinesie. Tréningových foriem je naozaj veľa a postupom času Vám skúsenosti dovolia ich svojvoľne kombinovať bez toho aby ste si museli tréning nejako špeciálne pripravovať. Jednou z takých ľahkých zmien (v časoch mojich začiatkov, ako aj v časoch serióznej súťažne prípravy, to bol jeden z mojich obľúbených druhov tréningov) je… Celý článok ›