bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

zrušenie výživného k plnoletému dieťaťu

Publikované 06.10.2015 v 15:14 v kategórii právo, prečítané: 1501x

jednoduchý vzor návrhu na zrušenie výživného v prípade ak dieťa získalo schopnosť samo sa živiť

Okresný súd

..................

Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu

navrhovateľ:...............................

 

bytom Trenčín,........................., štátne občianstvo SR

odporca:  ............................, (odporcom je dieťa, ku ktorému bola určená vyživovacia povinnosť

bytom .........................., štátne občianstvo SR

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.

I.

Vyživovacia povinnosť k odporcovi bola naposledy stanovená rozsudkom Okresného súdu ............., č. k. .................. V tom čase maloletý odporca bol týmto rozsudkom zverený do osobnej starostlivosti matky a ja som bol zaviazaný platiť na maloletého výživné vo výške..................€ mesačne.

Dôkaz:

Spis Okresného súdu .............. sp. zn. .................

II.

Odporca dňa ....................maturitnou skúškou ukončil štúdium na ...................škole, ...................... V období od ................Do ...............pracoval v spoločnosti ..................kde bol v skúšobnej dobe prepustený a v súčasnosti je evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v ............. ako uchádzač o zamestnanie. Odporca si aktívne hľadá zamestnanie a neplánuje ďalej študovať na vysokej škole.

Dôkazy:

Potvrdenie o ukončení štúdia

Výsluch odporcu

Potvrdenie zo spoločnosti .................

III.

Vzhľadom k vyššie uvedenému som toho názoru, že odporca je schopný samostatne sa živiť a moja vyživovacia povinnosť k nemu zanikla. Odporca sa po ukončení štúdia na strenej škole sám zamestnal a mal záujem samostatne sa živiť. Ukončením štúdia získal odporca dostatočné predpoklady na získanie zamestnania čo preukázal aj okamžitým nástupom do práce. Odporca sa aktívne orientuje na trhu práce a neustále sa zapája do procesu získania stáleho zamestnania za účelom pravidelného príjmu. Jeho schopnosť samostatne sa živiť je teda nepochybná a odporca sám už nie je odkázaný na súdom určené výživné. Preto navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

rozsudok:

Súd zrušuje vyživovaciu povinnosť navrhovateľa k odporcovi určenú rozsudkom Okresného súdu ...............č. k. ..................

V ................... , dňa .............................                                                       ............................................

                                                                                                                            (navrhovateľ)

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?