bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

Články za mesiac Január 2016

začíname cvičiť 5

Publikované 22.01.2016 v 14:54 v kategórii šport, fitness, životný štýl, prečítané: 104x

Vo štvrtom pokračovaní článkov pre začiatočníkov som Vám priblížil základný tréningový split, ktorý by mal zvládnuť každý, kto prekonal úvodné týždne cvičenia a neskončil z dôvodu zlyhania vnútorného myšlienkového mechanizmu. Veľa ľudí očakáva výsledky hneď v prvých týždňoch dokonca po niekoľkých dňoch a to, že majú vydržať mesiac pravidelne cvičiť sa im zdá príliš zdĺhavé lebo podľa nich by mali pozorovať zmeny okamžite. Nuž takto to veru nefunguje a ako som aj písal v predchádzajúcich článkoch, mesiac cvičenia tri krát do týždňa je minimálny ukazovateľ toho, že ste schopný pokračovať. Ak ste úspešne absolvovali prechod od úplných základov cez začiatočnícky trojdňový split tréningov, tak ste už pripravení na úvod do trénovania. Celý tento začiatočnícky proces by mal trvať približne tri až štyri mesiace. Po tejto dobe už budete určite vedieť či chcete alebo nechcete pokračovať ďalej a či ste ochotní podobriť svoje telo a psychiku skúškam, ktoré šport prináša. Už by ste mali mať rozložený aj svoj osobný voľný čas s pomerne presným vymedzením dní a hodín, ktoré môžete a hlavne chcete venovať športu a sami sebe. Ak ste si v priebehu začiatkov našli športového partnera, teda niekoho kto s vami chodieva pravidelne cvičiť, tak to len upevní Vaše presvedčenie a vôľu k ďalšiemu pokračovaniu. Tzv. parťák, teda osoba ktorá Vás sprevádza pri cvičení, by mal byť niekto s kým si rozumiete a ste približne na rovnakej fyzickej úrovni. Mentálne psychické vlastnosti pri športe nie sú rozhodujúce, pretože s parťákom vo fitku nejdete riešiť kvantové rovnice ale idete rozvíjať svoje fyzické predpoklady. Hlavne sa s ním musíte cítiť pohodovo aby Vás spoločné cvičenie motivovalo k ďalším krokom. Ak ste si aj našli parťáka tak nie je dobré sa neho úplne spoliehať, pretože v tom prípade sa stane, že ak nepôjde parťák cvičiť tak nepôjdete ani Vy a už sa ocitnete v začarovanom kruhu vzájomných výhovoriek a zbytočného čakania jeden na druhého. Cvičenie vo fitku je individuálny šport napriek tomu, že sa vykonáva v sociálne kultúrnom prostredí komerčného charakteru a priamo vo svojej podstate predpokladá prítomnosť väčšieho počtu ľudí. Cvičíte však vždy iba sami za seba a preto je najvhodnejšie naučiť sa a zvyknúť si na to, že do fitka budete chodiť sami a nebudete viazaní na žiadnu inú osobu. Ak ste vo fitku už približne tretí mesiac a navštevujete ho pravidelne tak pravdepodobne už poznáte väčšinu jeho klientov. Ak sa pridržiavate aj zásada a pravidiel, ktoré som spomínal v prvých článkoch tak ste do prostredia fitka už zapadli a viete, že tam si každý s každým tyká. Vytvorili ste si tak okruh tzv. fitkových známych. To sú ľudia spoločensky umiestnení medzi rodinou a priateľmi a Vašimi kolegami. Sú to také nezáväzné kontakty, ktoré Vás ani nijako neobmedzujú ani Vás nezaväzujú k prílišným sociálnym prejavom náklonnosti. V každom prípade ide o to aby ste sa vo svojom fitku cítili dobre a aby Vám vyhovovalo polohou, personálom, cenou služieb a zariadením. Ak ste vydržali tie úvodné tri až štyri mesiace tak je čas vyskúšať klasické cvičenie s cieleným zaťažovaním svalových partií v jednotlivých sériách. Na škodu nebude ani keď do tréningu zaradíte nejaké špeciality ako je kruhový alebo iný intervalový tréning, ktorý sa predcvičuje už asi v každom fitku v každom meste. Je to výborná varianta cvičenia tak pre začiatočníka ako aj pre pokročilého cvičenca. Mojim cieľom je však priblížiť Vám možnosti individuálneho cvičenia tak aby ste boli schopní odcvičiť efektívne a účinne celé telo v jednom týždni. Ak si do tréningov zakomponujete aj iné formy športu a cvičenia tak to bude len vo Váš prospech. Po absolvovaní trojdňového cyklu je vhodné zamyslieť sa nad tým aby ste do svojich tréningov pridali ďalší deň. Štvordňový tréningový cyklus je podľa mňa zdravým kompromisom medzi začiatočníkom, ktorý cvičí v minimálnom trojdňovom zaťažení, a pokročilým športovcom, ktorý má tréningy 5 až 7 krát do týždňa. Štvordňový cyklus preferuje väčšina bežných ľudí, ktorí chodia do fitka a majú seriózny záujem niečo zmeniť alebo upraviť alebo dosiahnuť celkovú fyzickú a psychickú rovnováhu.   Štvordňový cyklus Vám umožní cielene sa zamerať na jednotlivé svalové partie a to buď prostredníctvom po sebe nasledujúcich cvikoch alebo prostredníctvom super setov obsahujúcich väčšie skupiny cvikov, než ktoré ste robili v predchádzajúcom období. Rozdelenie 4 dní si nevyžaduje striktné dodržiavanie pravidiel. Je to len na Vás a záleží ako ste schopní si rozdeliť jednotlivé dni v týždni na tréningové a voľné. Buď… Celý článok ›


zbavenie spôsobilosti na právne úkony

Publikované 18.01.2016 v 15:24 v kategórii právo, prečítané: 795x

jednoduchý vzor na podanie návrhu na zbavenie spôsobilsoti na právne úkony v prípade napríklad duševnej poruchy Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony § 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 186 OSP Okresný súd    Navrhovateľ:    Vyšetrovaný:    I. Vyšetrovaný žije ...........(treba napísať či žije sám, alebo s niekým) na adrese trvalého pobytu. Vyšetrovaný trpí (opísať diagnózu). U vyšetrovaného a už dlhodobo prejavujú príznaky duševnej poruchy spôsobnej rozvinutým štádiom jeho ochorení. Stav vyšetrovaného sa postupom času výrazne zhoršuje a spôsobuje, že vyšetrovaný nie schopný sám zabezpečovať základne potreby a jeho sociálne a právne interakcie sú značne narušené. Vyšetrovaný neustále trpí (tu sa opíše stručne jeho chovanie, ktoré ohrozuje jeho zdravie, život alebo život a zdravie iných a ktoré ohrozuje alebo iným spôsobom zasahuje do jeho bežného života). Vyšetrovaný je nebezpečný pre seba aj pre svoje okolie. Podľa lekárskej správy trpí vyšetrovaný ..............(napísať presne akú ma chorobu), ktorá nie je prechodná. Mentálne postihnutie má výrazný vplyv na celkové konanie vyšetrovaného ako aj na jeho činy v rodine, v jeho spoločenskom styku s okolím, schopnosť robiť právne úkony ako aj na celkovú sociálnu stránku života vyšetrovaného. Vyšetrovaný si sám neuvedomuje svoju chorobu čím sa len zvyšuje nebezpečnosť jeho konania pre okolie a svoju osobu. Konanie vyšetrovaného pod vplyvom duševnej choroby má výrazný vplyv na jeho schopnosť robiť právne úkony, ktorý môžu byť zneužité aj na poškodenie jeho osoby, prípadne majetku. Dôkaz: - lekárska správa (napíše sa aká ) - iné lekárske správy - výsluch znalca - výsluch navrhovateľa II. Pre konanie o spôsobilosti na právne úkony navrhujem aby sa vyšetrovanému ustanovil opatrovník pre konanie : .........................................................................................................III. Vzhľadom na stupňujúce sa nebezpečné konanie vyšetrovaného žiadam súd o urýchlenie konania a navrhujem aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento rozsudok :  ....................................................................sa pozbavuje spôsobilosti na právne úkony. Za opatrovníka súd ustanovuje ........................................................................... Súd podľa § 189 OSP upúšťa od doručenia rozhodnutia o spôsobilosti na právne úkony, nakoľko jeho doručenie by mohlo na adresáta per jeho duševnú chorobu pôsobiť nepriaznivo. V ....................                                                                                     ..........................   Celý článok ›