bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

zbavenie spôsobilosti na právne úkony

Publikované 18.01.2016 v 15:24 v kategórii právo, prečítané: 749x

jednoduchý vzor na podanie návrhu na zbavenie spôsobilsoti na právne úkony v prípade napríklad duševnej poruchy

Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

§ 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 186 OSP

Okresný súd

 

 

Navrhovateľ: 

 

Vyšetrovaný:

 

 

I.

Vyšetrovaný žije ...........(treba napísať či žije sám, alebo s niekým) na adrese trvalého pobytu. Vyšetrovaný trpí (opísať diagnózu). U vyšetrovaného a už dlhodobo prejavujú príznaky duševnej poruchy spôsobnej rozvinutým štádiom jeho ochorení. Stav vyšetrovaného sa postupom času výrazne zhoršuje a spôsobuje, že vyšetrovaný nie schopný sám zabezpečovať základne potreby a jeho sociálne a právne interakcie sú značne narušené. Vyšetrovaný neustále trpí (tu sa opíše stručne jeho chovanie, ktoré ohrozuje jeho zdravie, život alebo život a zdravie iných a ktoré ohrozuje alebo iným spôsobom zasahuje do jeho bežného života). Vyšetrovaný je nebezpečný pre seba aj pre svoje okolie. Podľa lekárskej správy trpí vyšetrovaný ..............(napísať presne akú ma chorobu), ktorá nie je prechodná.

Mentálne postihnutie má výrazný vplyv na celkové konanie vyšetrovaného ako aj na jeho činy v rodine, v jeho spoločenskom styku s okolím, schopnosť robiť právne úkony ako aj na celkovú sociálnu stránku života vyšetrovaného. Vyšetrovaný si sám neuvedomuje svoju chorobu čím sa len zvyšuje nebezpečnosť jeho konania pre okolie a svoju osobu. Konanie vyšetrovaného pod vplyvom duševnej choroby má výrazný vplyv na jeho schopnosť robiť právne úkony, ktorý môžu byť zneužité aj na poškodenie jeho osoby, prípadne majetku.

Dôkaz:

- lekárska správa (napíše sa aká )

- iné lekárske správy

- výsluch znalca

- výsluch navrhovateľa

II.

Pre konanie o spôsobilosti na právne úkony navrhujem aby sa vyšetrovanému ustanovil opatrovník pre konanie :

.........................................................................................................

III.

Vzhľadom na stupňujúce sa nebezpečné konanie vyšetrovaného žiadam súd o urýchlenie konania a navrhujem aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento rozsudok :

 ....................................................................sa pozbavuje spôsobilosti na právne úkony.

Za opatrovníka súd ustanovuje ...........................................................................

Súd podľa § 189 OSP upúšťa od doručenia rozhodnutia o spôsobilosti na právne úkony, nakoľko jeho doručenie by mohlo na adresáta per jeho duševnú chorobu pôsobiť nepriaznivo.

V ....................                                                                                     ..........................

 

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?