bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

uznanie dlhu medzi fyzickymi osobami

Publikované 16.09.2015 v 13:37 v kategórii právo, prečítané: 114x

jednoduchý vzor uznania dlhu, ktorý možno využiť v prípade poistenia dlžnej sumy. uznanie dlhu je užitočný právny inštitút, ktorý je zabezpečený osobitnou 10 ročnou premlčaciou lehotou. právnu istotu a vymožiteľnosť umocníte overením podpisov na tomto dokumente

Uznanie dlhu

podľa § 558 Občianskeho zákonníka

I.

Ja, dolupodpísaný:

.........................................................................................

týmto potvrdzujem a uznávam, že z titulu zmluvy o pôžičke uzavretej dňa ........................som ako dlžník povinný zaplatiť sumu .................................. € (slovom .............................eur) svojmu veriteľovi:

.........................................................................................................

Tento dlh predstavuje nevrátenú pôžičku, ktorú sumu vo výške ......................... € som osobne v hotovosti prevzal dňa....................... od veriteľa na základe uvedenej zmluvy o pôžičke a ktorú som mal vrátiť v lehote do ................................

II.

Vyhlasujem, že uvedený dlh slobodne a vážne uznávam čo do výšky a dôvodu, čo potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom a zaväzujem sa ho zaplatiť veriteľovi v plnej výške .............................€.

V ......................., dňa .............................

.............................................                                                                                         .......................................................

veriteľ                                                                                                                                                 dlžník

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?