bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

návrh na rozvod v prípade dohody rodičov

Publikované 16.09.2015 v 13:33 v kategórii právo, prečítané: 117x

jednoduchý vzor na podanie návrhu na rozvod ak existuje dohoda rodičov

Okresný súd

................................

Navrhovateľ :

narodená:

trvale bytom:

štátna príslušnosť: SR

zam.:

Odporca :

narodený:

trvale bytom:

štátna príslušnosť: SR

zam.:

Maloletý :

narodená:

trvale bytom:

štátna príslušnosť: SR

Návrh na rozvod manželstva a schválenie dohody rodičov o úprave práv a povinností a o určení výživného

Príloha:

Sobášny list

Rodný list maloletého

 I.

Dňa ............... bolo uzatvorené manželstvo navrhovateľky a odporcu v .. U navrhovateľky ide o prvé manželstvo, u odporcu o druhé. Z manželstva pochádzajú dve . deti .a .. Naše posledné spoločné bydlisko je na adrese : .

II.

Manželstvo sme uzatvorili po dvojročnom predchádzajúcom vzťahu. Naše spolužitie v manželstve bolo harmonické napriek tomu, že sme sa opakovane sťahovali. Z manželstva sa nám narodili dve deti. Manželstvo s odporcom prebiehalo bez väčších konfliktov a žili sme usporiadaným rodinným životom. Postupom času sme však nedokázali preklenúť naše rozdielne názory na fungovanie rodiny. Mali sme nespočetné finančné problémy. Manžel trávil veľa času v práci a nemal čas sa venovať mne ani deťom. Vznikla medzi nami citová priepasť, ktorá sa len prehlbovala a nedokázali sme ju preklenúť. Vznikali medzi nami neustále ďalšie konflikty, ktoré už začínali doliehať aj na naše deti. Samotné spolužitie s odporcom prestalo napĺňať funkciu manželstva. S odporcom už netrávime žiadny spoločný čas a nemáme spoločné záujmy. Vzťah medzi nami je rozvrátený a narušený absolútnou stratou záujmu o komunikáciu. Z manželského života sa vytratila intimita a všetky city a prejavy, ktoré by mali manželstvo napĺňať. Náš vzťah je vo výraznej miere narušený a vzájomné hlboké rozdiely a povahové vlastnosti sa stali nezlučiteľnými s riadnym manželským životom. Pre tieto dôvody už nemám záujem na ďalšom zotrvaní v manželstve.

III.

V súčasnej dobe (uviesť či žijete spolu a či nie, kde žijete, kde chodí mladý do školy a podobne

Dňa navrhovateľka a odporca uzatvorili dohodu o úprave rodičovských práv a povinnosti k maloletému  o určení výživného, s ktorou obaja súhlasili, čo potvrdzujú riadne overené podpisy navrhovateľky a odporcu. Navrhovateľka sa vo svojom návrhu pridržiava tejto dohody v plnom znení v otázke zverenia maloletého do výchovy, v otázke výživného a stretávania sa maloletého s navrhovateľom.

Dôkaz:dohoda o úprave rodičovských práv a povinností k maloletým

IV.

Vzhľadom na hore uvedené navrhujem, aby Okresný súd v ..................po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k :

I Súd manželstvo navrhovateľky odporcu uzatvorené dňa rozvádza.

Na čas po rozvode súd ohľadom úpravy rodičovských práv a povinnostík maloletému .........schvaľuje dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému v nasledujúcom znení:

V .................................

/navrhovateľ/

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?