bigmatko-lifeživot a svet okolo nas

kultura v kinách

Publikované 04.11.2015 v 15:06 v kategórii kultúra, filmy, knihy, seriály, prečítané: 112x

Odbočím trocha od svojej právnej a športovej problematiky, ale nedá mi aby som aspoň na pár riadkov nevypustil svoje myšlienky, ktoré sa mi motajú v hlave pri každej návšteve kina. A keďže patrím k masovým konzumentom komerčnej kinematografie tak moje návštevy kina sú nadpriemerne časté. Vďaka tomu, alebo skôr kvôli tomu, som často krát, ba priam vždy, svedkom nie filmového predstavenia, ale diváckeho predstavovania sa v kinosálach. Nepoviem nič nové keď tvrdím, že návšteva kina už dávno pradávno nie je kultúrnym zážitkom. Také kino zažil asi naposledy môj otec keď šiel do kina na priemeru Winetua a matne si spomínam aj na svoje pocity zo starého kina, keď som s rodičmi šiel na premiéru levieho kráľa. Návšteva kina bola zážitkom a mala svoje pravidlá a procesy a určitú formu etikety a sociálnej kultúry, ktorá bol zaužívaná. Deti mali radosť a boli šťastné keď ich rodičia zobrali do kina na rozprávku a dospelí zas kino mali ako romantický zážitok a nikto z nich nepotreboval pred tým tri hodiny chodiť po nákupnom centre a netúžil po litrovej cole a trojkilových pukancoch alebo iných pochutinách. Takúto nostalgiu už nikto v kine nepocíti. Ak patríte k ľudom, ktorí idú do kina raz dva krát za rok tak pravdepodobne ani nebudete vnímať nejaké negatíva. Ak ste však pravidelným návštevníkom kín ako ja, tak sa tam stretnete naozaj so všeličím a všelikým a to v najrozličnejších podobách. Komercia priniesla do kín aj konzumný systém sledovania filmov bez úcty, bez rešpektu, bez ohľadu na okolie. Vo všeobecnosti by som súčasných návštevníkov kina rozdelil do dvoch základných kategórií a to sú profesionáli a amatéri.

Profesionálneho diváka spoznáte ľahko, nie je výnimkou, že do kina chodí sám bez obmedzujúceho sprievodu. Pohybuje sa v priestoroch kina s istotou, pozná rozmiestnenie sál, pozná sa s personálnom, vie aký ma lístok, na aký ide film, vie kedy sa film začína, vie kde má sedadlo a hlavne vie ako sa má chovať v kine. Nezmätkuje pri výbere miesta na sedenie, nezdržuje pri kase, lebo väčšinou už má lístok zakúpený online a ak aj nie, tak nikdy za ním nečakáte dlho, lebo profesionálny divák presne vie kde chce sedieť. Profesionálny divák si vie vytvoriť v kine kultúrnu atmosféru a chodí do kina lebo má záujem o filmový zážitok. Tento zážitok mu však vie znepríjemniť kino amatér.

Samotných amatérov rozdeľujem do viacerých kategórií:

- Sliedič: amatér sliedič má problémy už pri vstupe do kina. Nevie kde sa kupujú lístky sliedi po priestore a je zmätený. Vo väčšine prípadov sa sliediči pohybujú v pároch pričom je ťažko rozoznať kto z páru je viac zmätený. Sliedič po úspešnom zakúpení lístka sliedi kadiaľ sa vchádza do kina a snaží sa pritom pôsobiť skúsene, ale tým ešte vytvára viac zmätku v páre sliedičov. Sliedič nevie, že pred vstupom do kina sa musí preukázať vstupenkou. Aj po usmernení zo strany personálu sliedi sliedič po priestore a hľadá správny smer do svojej sály. Ak už sliedič nájde správnu sálu tak tápa a je zmätený lebo nepozná poradie radov a sedadiel v sále a nevie, že prvá rada je umiestnená priamo pred plátnom v spodnej časti sály. Po úspešnom objavení svojho miesta je sliedič spokojný a neobťažuje už svojou prítomnosť ostatných divákov lebo je rád, že sa dostal do správnej sály. Problém nastáva vtedy ak sliedič síce nájde správnu sálu ale zmýli si deň, prípadne hodinu premietania. V takom prípade sliedič zúfalo a nechápavo hľadí na diváka, ktorý si chce sadnúť na jeho miesto a presviedča ho, že aj on ma lístky kúpene na rovnaké sedadlo. Sliedič je neškodný a málokedy naruší pokojné sledovanie filmu.

- Zabávač: Amatér zabávač prejavuje prvky svojej diváckej osobnosti predovšetkým až priamo v sále, ale je možné ho identifikovať aj skôr spomedzi čakajúcich návštevníkov kina. Zabávač je vždy v sprievode minimálne dvoch a viacerých osôb a hlasným prejavom demonštruje svoju pozíciu v skupine. V kino sále spoznáte zabávača väčšinou hneď pri vstupe lebo sa nepretržite nahlas rozpráva so svojou skupinou a smeje sa na každom slove. Ak sa nachádzate v dostatočnej vzdialenosti od skupiny, v ktorej sa nachádza zabávač tak máte pomerne dobrú šancu, že si kino užijete bez toho aby ste mali chuť utopiť zabávača v poháre litrovej coly, ktorú má zabávač väčšinou pravidelne so sebou. Ak ste však v jeho bezprostrednej blízkosti tak sa môžete pripraviť na súvislý subjektívny humorný komentár ku všetkému čo sa deje na plátne aj mimo neho a vypočujete si rôzne príbehy zo života zabávača. Najvýraznejšie sa zabávač prejavuje počas 12 až 15 minút kedy na plátne premietajú reklamy a upútavky na filmy. Jeden z hlavných poznávacích znakov zabávača je, že vždy keď sa na plátne objaví upozornenie aby nikto nenahrával film, tak zabávač osloví niekoho so spolu sediacich aby vypol kameru. Zabávač sa prejavuje aj počas filmu a snaží sa svoju spoločnosť presvedčiť o vtipnosti jednotlivých scén. Sedenie vedľa zabávača a jeho skupiny dokáže výrazne ovplyvniť filmový zážitok.

- Komentátor: Amatéra komentátora spoznáte až v momente keď sa na plátne objavia prvé zábery a je jedno či sa premieta reklama, upútavky alebo samotný film. Komentátorom môže byť aj skúsený divák, ktorý chce len upútať pozornosť partnera alebo partnerky. Vo väčšine prípadov je však komentátorom muž a svoje publicistické schopnosti zameriava na ženu, ktorá je sním. Komentátor je väčšinou súčasťou páru a len výnimočne sa prejavuje uprostred väčšej sociálnej skupiny. Komentátor nie je výrazne rušivým elementom, ale v prípade ak sa na plátne objavuje dostatok podnetov, tak je schopný svojim neustálym komentovaním znepríjemniť sledovanie filmu. Komentátor slovne popisuje dej jednotlivých scén alebo jednotlivých záberov, situácií alebo priamo hercov. Vo väčšine prípadov komentuje javy, ktoré sú každému jasné a zjavné napr.: na plátne sa objaví mesto New York a komentátor všetkým ohlási, že je to New York. Vplyv komentátora na filmový zážitok záleží od intenzity jeho prejavov a miery hlasitosti, ktorú pritom používa. Amatér komentátor však patrí do skupiny amatérov, ktorých prítomnosť sa dá zniesť.

- Gurmán: Amatér gurmán je veľmi ľahko rozpoznateľný vďaka tomu, že v rukách nesie do kina toľko pochutín a nápojov koľko sa mu do nich zmestí. Gurmáni sa rovnako ako väčšina amatérov pohybujú v pároch prípade v menších skupinách a bez ohľadu na to či sú schopní skonzumovať také množstvo jedla, tak si ho berú do sály. Väčšinou sa gurmán uspokojí s ponukou kinového bufetu a v takom prípade ho môžeme označiť ako seriózneho gurmána, lebo sa pridržiava pravidiel kina a nenosí si vlastné jedlo. Gurmán je schopný konzumovať prinesené potraviny takmer počas celého filmu a budí dojem človeka, ktorý prvý krát v živote vidí pukance alebo nachos. Rušivým sa gurmán stáva v prípade, že sa aj počas tichých alebo napínavých častí sledovaného filmu prehrabáva v nachos alebo v pukancoch. Výrazne rušivým býva gurmán, ktorý si do kina prinesie pochutiny zadovážené v potravinách mimo bufetu kina. Tieto pochutiny sa vyznačujú hlučnými obalmi aj hlučnou konzumáciou a často aj výraznou vôňou v prípade, že sa gurmán rozhodne priniesť si do kina cibuľové alebo cesnakové lupienky. Výnimkou dokonca nie je ani amatér gurmán, ktorý do kina prepašuje fasfood a vybalí vedľa Vás nejaký burger alebo twister z cesnakovým dipom a hranolkami, prípadne riadny obed z reštaurácie v podobe rezňa a zemiakového šalátu. Filmový zážitok gurmán nekazí svojim hlasovým prejavom alebo skôr Vám dráždi vnemy prineseným jedlom a jeho nepretržitou konzumáciou. Vyhnúť sa tejto zmyslovej konfrontácií je možné v prípade, že aj Vy ako profesionál si do kina zoberiete dostatok jedla.

- Gaučák: Amatér gaučák v sebe skrýva prvky zabávača a gurmána a gaučové symptómy u neho objavíte v momente keď sa usadí v kine. Tento amatér sa v kine správa ako keby si pustil film doma vo svojej obývačke a sledoval ho so svojimi priateľmi. Bez ohľadu na okolité prostredie sa nahlas rozpráva s celou svojou skupinou a to aj v prípade ak je skupina usadená na rôznych miestach. Ak má gaučák možnosť tak si vyzuje topánky a vykladá si nohy na sedačky. Sedieť vedľa gaučáka a jeho skupiny, v ktorej sa môže nachádzať viacero iných typov amatérov si vyžaduje veľkú dávku tolerancie.

- Rodinkár: Amatér rodinkár patrí do skupiny, ktorá väčšinou neobťažuje svoje okolie. Problematická môže byť však situácia ak sa v tejto skupine nachádza nadšený komentátor prípadne zabávač. Rodinkára spoznáte podľa toho, že ho sprevádza takmer celá rodina a často krát ja niekoľko generácií – deti, mama, otec, babka a dedko. Takmer v každej skupine rodinkárov sa nachádzajú sliediči, ktorí sú stratení v priestoroch kina a bezhlavo blúdia a hľadajú svoje miesto. Rušivým momentom pri rodinkároch je práve ich rodinná komunikácia. Deti sa rozprávajú s rodičmi a so starými rodičmi a striedavo sa každý rozpráva s každým.

- Programátor / Informatik: Tento typ amatéra spoznáte veľmi ľahko vďaka tomu, že nepustí z ruky svoje mobilné komunikačné zariadenie a intenzívne ho používa počas celého filmu. Rušivým sa tento typ amatéra stáva predovšetkým vtedy, ak sedíte v jeho priamej blízkosti, alebo ak sedíte v najvrchnejšom rade a vidíte pod sebou všetkých programátorov a informatikov, ktorý bez ohľadu na to čo sa na plátne deje, používajú mobily, prezerajú si statusy na sociálnych sieťach, alebo sa venujú inej činnosti na mobiloch. Amatér programátor sa nezaťažuje tým, aby znížil aspoň intenzitu žiarenia na mobile a bez ohľadu na okolie s ním vysvecuje. Ruší tým hlavne zrakové vnemy a v tme kina Vám tak narúša pokojné sledovanie filmu.

- Biznisman: tento typ amatéra sa vyznačuje mimoriadne vysokou avšak skrytou aroganciou voči svojmu okoliu a spoznať ho bez priameho vonkajšieho prejavu je nemožné. Tohto amatéra spoznáte až v momente kedy mu zazvoní mobil a on ho bez váhania zdvihne a začne vybavovať hovor bez ohľadu na to či niekoho ruší alebo nie. Kým mu mobil nezazvoní tak je biznismann pokojným divákom. V momente zazvonenia sa však z neho stáva jeden z najhorších typov amatéra vôbec a môžete len dúfať, že s takýmto typom sa nestretnete.

- Deti a adolescenti:amatér v detskom veku je pomerene neškodným divákom a vzhľadom k jeho úprimným neviazaným prejavom mu odpustíte väčšinu jeho rušivých zásahov. Deti sú osobitnou kategóriou a keď už sa ocitnete na premietaní kde je väčšina divákov vo veku detí tak je potom na zvážení kto z Vás tam patrí a kto nie. A preto tam zostanete sedieť a strpíte aj detsky krík, prekrikovanie a prejavy emócií. Adolescenti sú však kategória amatérov, ktorá vie mimoriadne znepríjemniť sledovania kina. Sú väčšinou arogantní, bezohľadní a hluční. Pravidelne chodia vo väčších skupinách, v ktorých sa snažia jeden pred druhým vystatovať svojimi osobnostnými prejavmi. Patria medzi amatérov, ktorým sa chcete pri sledovaní kina vyhnúť.

- Instagramista / Fotograf: tento typ amatérov sa objavuje v drvivej miere medzi adolescentnými divákmi prípade v sociálnych skupinách pozostávajúcich z mladých žien. Ich prejav je výrazný najmä po usadení na miesta až do začiatku premietania filmu. Počas tejto doby sa títo amatéri fotia v najrozličnejších polohách a pózach tak aby vytvorili dojem umelej dokonalosti na sociálnych sieťach. Patria k neškodným amatérov do doby ak sa medzi nimi neobjaví niektorý z rizikových typov amatérov ako je zabávač a gaučák.

- Parťáci / parťáčky : ide o väčšie sociálne skupiny prevažne ženského pohlavia. Ide o skupiny, ktoré už na prvý pohľad prichádzajú zo spoločného stretnutia, posedenia alebo akcie, prípadne sa na takú akciu chystajú. Tieto skupiny amatérov v sebe často skrývajú aj iné typy amatérov a to väčšinou zabávačov, komentátorov a fotografov. Ich prejav je najmä zo začiatku mimoriadne hlučný a navzájom sa prekrikujú a rozprávajú si príbehy zo života a rôzne osobné a intímne zážitky. Parťáci vo svojich sociálnych prejavoch pokračujú často krát aj počas premietania filmu a predstavujú výrazne rušivý element, ktorý dokáže narušiť pokojné sledovanie predstavenia.

- Známy / známa: nejde o klasický typ amatéra, nakoľko v kategórií známeho alebo známej sa môže ocitnúť aj profesionálny divák. Ide o osobu z okruhu Vašich priateľov, kolegov, rodinných príslušníkov alebo známych z rôznych oblastí Vášho spoločenského a profesijného života. Miera otravnosti týchto osôb sa odvíja od viacerých faktorov. Záleží na tom do akej miery pociťujete Vy osobne prítomnosť týchto osôb za obťažujúcu. Ak je známym alebo známou osoba z kategórie amatérov, tak potom bude pravdepodobne oveľa viac otravná ako profesionálny známy alebo známa. Ak Vás takýto známy alebo známa zbadá v priestoroch kina tak je viac ako isté, že Vás bude sprevádzať po celý čas bez ohľadu na to aké miesto má určené a bude sa snažiť s Vami komunikovať až do momentu začatia filmu. Kategória známeho alebo známej patrí do menej rizikových skupín a ich zásah do Vašej návštevy kina spravidla končí okamihom premietania. To neplatí ak zhodou okolností má známy alebo známa sedadlo priamo vo Vašej blízkosti. Potom už môžete len dúfať, že sa v nich neskrýva nejaká z foriem amatérov.

- Oneskorenec: Ide o veľmi častý typ amatéra, ktorý môže v sebe skrývať aj iné formy rizikových amatérskych prejavov. Rizikovosť tejto skupiny amatérov spočíva predovšetkým v nemožnosti ich odhalenia pretože hlavným prvkom ich sociálneho správania je že prichádzajú až po tme a spravidla až po začatí filmu. Oneskorenec vstupuje do sály výhradne niekoľko minút po začiatku premietania a snaží sa nájsť správnu radu a sedadlo. Rušivým je najmä v prípade ak ide o oneskoreného sliediča, zabávača, rodinkára prípadne o oneskorených parťákov alebo parťáčky. Oneskorenec je odkázaný na používanie svetelných efektov svojho mobilu a tým ruší sledovanie filmu. Počet divákov, ktorých oneskorenec obťažuje svoji príchodom a správaním záleží na tom v akej časti kina sa nachádza jeho miesto. Ak nie je oneskorenec zároveň aj jeden z rizikových typov amatéra tak narušenie pokojného sledovania sa končí okamihom zasadnutia oneskorenca na miesto.

- Neutrál: Amatér neutrál patrí do skupiny neškodných amatérov a spolu s profesionálnym divákom je ideálnym návštevníkom kina. Amatér neutrál sa pohybuje predovšetkým v pároch a chová sa disciplinovane. Málokedy si do kina berie z bufetu niečo iné ako vodu prípadne malé pukance a aj to len kvôli tomu aby ich ochutnal. Amatér neutrál využíva metódu pozorovania k tomu aby objavil správnu sálu aj svoje vybrané miesto. Pokojne a bez výrazných prejavov zaujme svoje miesto a nikoho v okolí neruší. Z amatéra neutrála sa plynulo môže vyvinúť profesionálny divák, nakoľko jeho motivácia k návšteve kina vychádza hlavne zo záujmu o konkrétny film.

- Agresor: Ide o mimoriadne nebezpečnú a rušivú kategóriu amatérskeho diváka, z ktorou sa stretnete našťastie len vo výnimočných situáciách. Takýto amatér sa chová bezohľadne aj voči ostatým návštevníkom kina aj voči zariadeniu sály a aj voči personálu. Správa sa vulgárne, pokrikuje po ostatných a hlasnými prejavmi ruší sledovanie filmu. Nie je výnimkou, že agresor býva pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Agresor musí počítať s priamou konfrontáciou s vedením kina v lepšom prípade a tom horšom prípade s konfrontáciou s niektorým z nespokojných divákov, ktorý ho sám môže atakovať a zakročiť proti jeho bezohľadnému správaniu.

Návšteva kina je pre väčšinu ľudí určitým druhom kultúrneho zážitku, ktorého cieľom je vzhliadnutie vybraného druhu kinematografie. Dnešné komerčné a konzumné kiná však vytvárajú dostatok priestoru aj pre osoby, ktoré idú do kina len pre to aby sa doma nenudili a potom svojou prítomnosťou obťažujú iných. Kino kultúra upadá priamoúmerne s nárastom konzumu a komercie. Ja osobne som príjemcom komercie a žijem rovnako ako ostatní konzumných spôsobom života. Kino je však pre mňa miestom kam idem aby som si oddýchol a odreagoval sa od bežnej reality. Amatéri, ktorých tam stretávam mi však práve túto realitu pripomínajú. Napriek tomu má pre mňa kino stále svoje čaro a keďže patrím k profesionálnym divákom tak dokážem rozpoznať amatérov a viem sa vyrovnať aj s ich zásahmi do pokojného sledovania filmu. Ale aj tak mám najväčšiu radosť z toho keď sedím v kine kde je minimum ľudí a nikto z amatérov nezasahuje do sledovania filmu. Želám Vám aby ste sa v kine stretávali len prijemnými zážitkami a skutočne si to užili tak ako to v kine má byť a aby Vám čo najmenej amatérov skrížilo v kine cestu.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?